Våra tidigare kullar

Mera info om härstamning och resultat hittar du på www.skk.se

 

2018-03-22  FF-kullen         DK13102/2015 Grand's Uniq Luke - Joy de la Plaine Marat

2017-05-16  GG-kullen        SE33775/2011 Pålamalmens Kingen - Eirams Raska Rivjärn

2016-09-29  HH-kullen        SHSB714937 Hipso du Val aux Miroirs - Ebene des Amis de la Lande

2015-06-26  II-kullen          KCSB1955CY Rochus Ferdi for Callmillard - Ebene des Amis de la Lande

2015-01-07  JJ-kullen         LOF269765/34239 Gandhi de Tremouard - Eirams Raska Rivjärn

2014-10-28  KK-kullen        DK02637/2011 Facco de la Malbirado - Ebene des Amis de la Lande

2013-01-08  LL-kullen        VDHCRV050/08 Dirk vom Schwanenberg – Eirams Raska Rivjärn

2012-05-26  MM-kullen       LOF231166/28440 Vulcain de Saint Lubin – Eirams Tindra Trassel

2011-05-19  NN-kullen        DK03596/2010 Bourdon de L'Ardour - Eirams Raska Rivjärn

2009-11-24  OO-kullen         DK10574/2001 Syrach - Eirams Tindra Trassel

2009-04-29  PP-kullen          DK18791/98 Midtvejs Camus - Eirams Wakna Wimsa              

2008-11-10  QQ-kullen         DK07124/2001 Merlot - Eirams Unika Unni

2008-03-08  RR-kullen          DK15733/2003 Malthe - Eirams Wakna Wimsa

2006-05-28  SS-kullen          S11115/2000 Stevnsåen's Marco - Eirams Wakna Wimsa

2005-12-15  TT-kullen         S66577/2004 Pasties De La Cour Des Perdrix - Keerens Nicky

2002-12-10  UU-kullen         S11115/2000 Stevnsåen's Marco - Keerens Nicky

2002-02-16  VV-kullen          FIN40258/98 Midtvejs Igor - Eirams Yrsa-Yrhätta

2001-02-28  WW-kullen        LOSH827453 Xalou van't Biekenbos - Keerens Nicky

2000-03-07  XX-kullen          DK13865/97 Marco - Eirams Yrsa-Yrhätta

1996-11-03  YY-kullen          DK11965/89 Stenhöj Sandy - Rusticolus Fanta

1995-04-13 ZZ-kullen           N19126/85 Illo - Rusticolus Fanta