Markpr J SE JCh SE UCh

Eirams Tindra Trassel

tindra

S14372/2006 VO LS  Född:2005-12-15  HD:C HQ: 0,94

(0,91 och högre är godkänt för avel enl SBnK)

Utställning: 1 hp valpklass, 1 Jaktklass med CERT x 3, BIR x 3        

Jaktprov: 1 ukl, 1 uk i Danmark = bästa unghund totalt på DBK:s huvudprov våren 2007,             

2 x 2 ökl, 1 x 1 ökl (före 2 års ålder!)

Uttagen som reserv i Sveriges lag till VM för stående fågelhundar 2007 i Belgien

3 x 1:a pris i elitklass (före 3 års ålder!)

Ägare: Gunnar Ericsson